Ostrobothnia Metal on kolmivuotinen (2008-2010) metallialan kehityshanke. Hankkeen kohderyhmä on Pohjanmaan maakunnan n. 300 metallialan yritystä. Projektia hallinnoi VASEK, ja mukana työssä ovat Yritystalo Dynamo, Pietarsaaren Elinkeinokeskus Concordia, Teknologiakeskus Merinova ja Yrkesakademin i Österbotten. Näin luodaan hyvä kontaktipinta paikallisiin metallialan yrityksiin ja varmistetaan tarpeeksi vahva yhteinen kehitysorganisaatio.

Metalliklusterin tärkeimmät toimintatavoitteet:

 • Metallialan osaamisperustan vahvistaminen
 • Metalliyritysten kehityksen edesauttaminen
 • Tutkimus- ja tuotekehityksen edistäminen
 • Infrakysymysten esiin nostaminen
 • Yhteistyön edistäminen toimialarajojen yli
 • Yritysprojektien tukeminen ja metallialatapaamisten järjestäminen
 • Parempi medianäkyvyys
 • Metallialan seurannan ja raportoinnin kehittäminen
 • Finnmet-portaalin kehittäminen

 

 

Metalliyritysten saama hyöty Metalliklusterista:

 • Tukea kehityshankkeiden luomisessa
 • Paremmat mahdollisuudet oppia tuntemaan alueen muut yritykset yhteystyötä ajatellen.
 • Paremmat verkostoitumismahdollisuudet
 • Tukea ongelman ratkaisussa ja tiedon haussa
 • Yksi sateenvarjoprojekti joka ohjaa ja tehostaa muita alaan kohdistuvia kehityshankkeita
 • Alan imagon nosto
 • Metalliportaali Finnmet markkinointivälineenä
 • Yhteinen työväline toimialan kehittämiseen koko maakunnassa.

Hankesuunnitelma (pdf, ruotsiksi)

 

Lisätietoja

VASEK / Stefan Malm (Metalliklusterin koordinaattori)
040 826 9179 / stefan.malm(at)vasek.fi

Dynamo: Stefan Skullbacka (Klusterikehittäjä)
0400 369 668 / stefan.skullbacka(at)dynamohouse.fi

Concordia: Niclas Dahl (Klusterikehittäjä)
044 555 1142 / niclas.dahl(at)concordia.jakobstad.fi

Merinova: Mika Konu (Klusterikehittäjä)
0400 730 747 / mika.konu(at)merinova.fi

Yrkesakademin: Göran Östberg (Finnmet-asiat)
050 361 9185 / goran.ostberg(at)yrkesakademin.fi