NDPTL - The Northern Dimension Partnership on Transportation and Logistics

ndptl logo whiteThe Northern Dimension Partnership on Transportation and Logistics (NDPTL) on yksi Northern Dimensionin neljästä kumppanuudesta. NDPTL:n jäseniä ovat Valkovenäjä, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Venäjä, Ruotsi ja Euroopan komissio.

NDPTL pyrkii tehostamaan merkittävien infrastruktuurihankkeiden toteuttamista Northern Dimensionin toiminta-alueella toimimalla alueellisena foorumina kuljetus- ja logistiikkakysymyksissä sekä täydentämällä jo olemassaolevia yhteistyörakenteita. Projektin rahoitus tulee kansallisista budjeteista, EU:lta, kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta sekä olennaisilta kansallisilta rahoituslaitoksilta.

Hankkeen tavoitteena on tehdä tehostamisselvityksiä satamissa, päätarkoituksena on suunnitella ja analysoida satamaterminaalien ja satama-alueiden tavaravirran vaatimaa lisäkapasiteettia lastaus- ja purkaustilanteissa. Varsinkin rautatiealueiden parempaa hyötykäyttöä on syytä erityisesti huomioida. Vaasassa tehdään Vaasan sataman tilankäytön tehostamisselvitys - Painopisteenä raideterminaalialueen sijainti ja matkustajaterminaalin ympäristö.

EU-rahoitteinen hanke toteutetaan yhdessä Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan kanssa. Uumajan kunta toimii hankkeen vastuullisena vetäjänä ja VASEK osatoteuttajana.
NDPTL-hanke tukee Midway Alignment hankkeen tavoitteita ja parantaa koko Merenkurkun rahtiliikennettä.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 320 000 euroa.

Hankkeen aikataulu: kesäkuu 2014–joulukuu 2015

Increased multimodality in a competitive passage - A proposal from the NDPTL Project Study
New terminals in the ports of Umeå and Vaasa

Financial support received from the NDPTL Support Fund.