Korjausrakentamisen tietokeskus

Pohjoismainen tietokeskus energiatehokkaasta korjausrakentamisesta

Asuin- ja julkisrakennusten energiankulutus on noin 40 prosenttia kaikesta energiankäytöstä. Kosteus- ja homevauriot ovat rakennusten kestävän ylläpidon uhka. Laiminlyödyn kiinteistöhuollon arvioidaan maksavan tänä päivänä 30 - 50 miljardia euroa Suomessa. Laiminlyöty kiinteistöhuolto ja siirretyt korjaukset johtavat terveysongelmiin sekä laajempaan korjaustarpeeseen ja kohonneisiin korjauskustannuksiin. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen kustannukset ovat merkittävästi alemmat, jos ne toteutetaan välttämättömien kunnostusten yhteydessä.

Riittämätön asiantuntemus energiatehokkaiden ja kestävien rakennusten suunnittelusta ja korjaamisesta on merkittävin kestävän rakentamisen este. Rakennusalalla on pakottava tarve sellaisen osaamisen kehittämiselle ja koulutukselle, joilla uusiin vaatimuksiin pystytään vastaamaan. Tämän projektin päätavoitteena onkin lisätä sellaisten osaavien ammattilaisten määrää, jotka pystyvät toteuttamaan kestävää ja energiatehokasta korjausrakentamista Botnia Atlantica -alueella. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään Korjausrakentamisen tietokeskus.

Tietokeskus on pohjoismainen osaamisverkosto, joka jakaa parhaita käytäntöjä ja tukee alueiden toimijoita tarjoamalla kestävään korjausrakentamiseen liittyvää tietoa, koulutusta ja uusia pedagogisia työkaluja. Ensisijaisia kohderyhmiä ovat rakennusalan yritykset, kunnat ja kiinteistöjen omistajat. Voidakseen kerätä käyttäjille relevanttia tietoa projektissa selvitetään loppukäyttäjien tarpeita ja korjausrakentamisen menetelmiä.

Yritykset, kunnat ja kiinteistönomistajat, jotka osallistuvat projektin toimenpiteisiin, laajentavat projektin myötä yhteistyöverkostojaan, lisäävät osaamistaan kestävistä korjausrakentamisen menetelmistä ja saavat uusia työkaluja ennakoivaa kiinteistöhuoltoa ja energiatehokkaita kunnostuksia varten.

Hankkeen toiminta-aika: 1.4.2015–31.3.2018

Hanketta hallinnoi Yrkeshögskolan Novia. Kumppaneina ovat VASEK, SEAMK, TUT, Umeå universitet/TFE, Umeå universitet (kasvatustieteet), - SP Technical Research Institute of Sweden, Västerbottens förbund ja Narvik University College.

 

BotniaAtlantica FIN CMYK