Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO) toteutettiin vuosina 2010-2011. KOKO:on sulautuivat aiemmin toteutetuista alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma (AKO)  maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio (AMO) ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen.

KOKO:lla tuetaan paikallisen tason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. Ohjelmalla parannetaan alueellisen kehittämistyön toimintatapoja, tiivistetään alueiden välistä yhteistyötä, verkotetaan alueita sekä vauhditetaan tiedon ja kokemusten vaihtoa. Samalla pyritään edistämään kaupunki- ja maaseutualueiden molempia osapuolia hyödyttävää vuorovaikutusta.

Vahvoja toimialoja, osaamista ja yhteistyötä

Vaasan seudun yhdeksän kunnan KOKO-alueen muodostavat nykyiset Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat. Alue on yhtenäinen 110 000 asukkaan työssäkäyntialue ja yhtenevä KOKO:a hallinnoivan Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin toimialueen kanssa. Vaasan seutu kuuluu suuriin kaupunkiseutuihin ja on monipuolisen elinkeinoelämän ja korkeakoulutuksen keskittymä. KOKO-alueeseen kuuluu toisaalta perinteistä maaseutua ja kuusi alueen kuntaa sijaitsee rannikolla (ml. Merenkurkun saaristo, jossa sijaitsee maamme ainoa Unescon luonnonperintöalue). Vaasan seutu kuuluu asukkaidensa ja elinkeinoelämänsä puolesta maamme kansainvälisimpiin alueisiin, oman erikoisleimansa antaa vahva kaksikielisyys.

Vaasan seudun KOKO on laadittu alueen keskeiset toimialat, logistiikan ja infrastruktuurin, osaamisen vahvistamisen sekä alueelliset erityispiirteet huomioivaksi toimenpidekokonaisuudeksi.

Aluetalouden veturina toimii Pohjoismaiden suurin energiaklusteri, johon liittyen vahvistetaan viestintää ja paikallista kehittämiskumppanuutta, metallialan ja muiden tekniikan alojen kehitystä sekä koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Logistiikka- ja infrastruktuurikokonaisuudessa valmistellaan ja tuetaan alueen tavoitettavuuden kannalta keskeisiä hankkeita. Toimenpiteet kohdistuvat maa-, raide-, lento- ja meriliikenteen muodostaman kokonaisuuden koordinointiin ja tehokkaaseen yhteensovittamiseen.

Vaasan seutu on maamme yritysvaltaisimpia, ja panostamme innovatiivisen yritystoiminnan, kansainvälistymisen ja invest in -toiminnan tukemiseen. Toimialakohtaiset kehittämistoimenpiteet on KOKO:ssa määritelty myös puutaloteollisuuden, luovien alojen, hyvinvointialan, venealan sekä turkisalan osalta.

Vaasan seudun kuntarakenne säilyy todennäköisesti pääosin nykyisellään, jolloin kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen korostuu. Saariston kehittäminen sisältyy KOKO:on omana kokonaisuutena, minkä lisäksi useat toimialakohtaisista toimenpiteistä tukevat saariston ja maaseudun kehittämistä.

Vaasan seudun KOKO:n hallintomalli ja rahoitus

 

Vaasan seudun KOKO:n toimintaraportti 2011 (30.4.2012 saakka, toiminta jatkui keväällä 2012 säästyneiden varojen turvin)

Vaasan seudun KOKO:n toimintaraportti 2011 (31.12.2011 saakka) 

Vaasan seudun KOKO:n toimintasuunnitelma 2011

Vaasan seudun KOKO:n taloussuunnitelma 2011

Vaasan seudun KOKO:n toimintakertomus 2010

Vahvoja toimialoja, osaamista ja yhteistyötä (Vaasan seudun KOKO, esite), eMag

Valtakunnallinen KOKO-tietopankki

Tiedote 26.4.2010: Vaasan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO 2010-2013) lopullinen sisältö ja rahoitusratkaisut tehty

Vaasan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelman budjettitaulukko 2010 

Vaasan seudun KOKO:n toimintasuunnitelma 2010

Vaasan seudun KOKO:n taloussuunnitelma 2010 (15.1.2010, muutoksia tullut tämän jälkeen)

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010-2013

KOKO-logot