Kestävä rakentaminen ja energiatehokkuus Vaasan seudulla

EU:n vaade siirtymisestä lähes nollaenergiarakentamiseen vuoteen 2020 mennessä on saanut rakennusalan toimijat hämilleen. Rakentamismääräykset tulevat yhä monimutkaisemmiksi ja suunnittelijoilta ja rakentajilta vaaditaan enenevässä määrin ajantasaista tietoa. Pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjät elävät kiireen keskellä, eikä heillä yksin ole mahdollisuutta ottaa selville uusista määräyksistä ja velvoitteista ja niihin valmistautumisesta.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä rakennusalan ammattilaisten tietotaitoa energiatehokkaasta rakentamisesta sekä erilaisista materiaaleista, niiden riskeistä ja riskialttiista rakenteista. Hankkeen tuloksena energiankulutus laskee, energiatehokkaan rakentamisen ratkaisut siirtyvät käytäntöön, lisätään ympäristöystävällistä puurakentamista ja luodaan toimijoiden välisiä verkostoja tietotaidon leviämisen edistämiseksi. Tärkeällä sijalla on tiedon hankinta ja levittäminen rakennus- ja puutuotealan yrityksille. Projektin puitteissa lisätään rakennus- ja puutuotealan toimijoiden tietotaitoa, joka muodostaa perustan alan jatkokehittämiselle.

KestavaRakentaminen Hanke FIHankkeen kohderyhmiä ovat talotehtaat, suunnittelutoimistot, rakennusliikkeet, rakennustuotteiden valmistajat, kuntien
rakennusvalvonnat ja kuntien kaavoitusosastot sekä rakennuttajat. Välillisinä kohderyhminä omakotirakentajat ja asukkaat.

 

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.
Hankeaika päättyy 30.4.2015.

 

Hankkeen loppuraportti Tulevaisuuden rakentamista

 

 

 

 

Rakentamisen tietopankki