Hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen

Hyvinvointiala on voimakkaassa murroksessa muun muassa lainsäädäntöuudistusten, väestön ikääntymisen ja julkisen sektorin rakennemuutosten vuoksi. Vaasan seudulla yksityinen hyvinvointialan palvelutarjonta on toistaiseksi vähäisempää kuin muualla, mutta tavoitteena on nostaa tarjonnan taso vähintään kansalliselle tasolle kuitenkaan unohtamatta laatutekijöitä ja yritysten hallittua kasvua.

"Hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen Vaasanseudulla" -hankkeen tavoitteena on yksityisen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön edistäminen ja kehittäminen, seudullisen palvelusetelijärjestelmän koordinointi sekä erilaisten kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen.

Lisäksi hankkeella pyritään kehittämään hyvinvointialan yrittäjien liiketoimintaosaamista ja siten yritysten kannattavuuden kasvua, strategisen suunnittelun lisäämistä ja asiakkuuksien entistä parempaa hallintaa. Hankkeen tavoitteita on myös yhteisen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja alan sekä sen tuottamien palveluiden tunnettuuden kasvattaminen.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Vaasan seudun sähköisessä palvelusetelimallissa toimivat osapuolet sekä muut hyvinvointialan yritykset Vaasan seudulla.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.
Hankeaika on 1.1.2012-31.12.2014.