Future Cleantech Solutions

Kuvituskuva

Future Cleantech Solutions -hankkeessa edistetään cleantech-yritysten liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Tarkoituksena on vahvistaa niiden kykyä toimia niin alueellisilla, kansallisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Projektin myötä lisätään käytännön tietoa liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksista Merenkurkun alueella sekä kehitetään kokonaan uusi malli, joka tukee konkreettista ja rajat ylittävää liiketoimintaa, kumppanuutta ja klusteriyhteistyötä.

Hankkeessa keskitytään hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, joita syntyy Merenkurkun alueella valmisteltavien, suunniteltavien ja toteutettavien investointien, kehitystoimien ja etabloitumisten tuloksena. Meneillään olevia investointihankkeita ovat muun muassa Wärtsilä Smart Technology Hub Vaasassa sekä Northvoltin akkutehdashanke Skellefteåssa.

Etsimme yrityksiä, joilla on tarjottavaa alueemme isoihin investointeihin. Ota yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin!

Hanketta toteuttavat 1.1.2019 - 31.12.2021 Kompetensspridning Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsvik, Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) ja Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) tiiviissä yhteistyössä Uumajan, Skellefteån, Örnsköldsvikin, Vaasan ja Kokkolan kaupunkien sekä energiayhtiö Skellefteå Kraftin ja Umeå Energin kanssa.

Yhdessä Västerbottenin, Västernorrlandin, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kanssa edellä mainituista toimijoista rakentuu varallisuutta ja osaamista sekä resursseja, jotka luovat cleantech-alalle suuret mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Kokonaisbudjetti: 1 920 000 EUR