Finnmet Partners on metallialan kehitysprojekti (metalliklusterihanke) Pohjanmaalla (Kristiinankaupunki - Kruunupyy sekä Kyrönmaa).
Projektiaika on 01.01. 2011 - 31.12. 2013.
Projektin kohderyhmä on metalliklusterissa olevat 300 metallialan yritystä Pohjanmaalta.

Pohjanmaalla olevilla metalliyrityksillä on sekä kasvun että kehityksen kannalta tarve löytää uusia asiakkaita sekä päämiehiä. Onnistuakseen tässä yrityksien on vahvistettava osaamistaan niin markkinoinnissa kuin myynnissä, sekä osallistuvat aktiivisesti messuihin ja business-to-business tapaamisiin. Oikeiden markkinointikanavien käyttäminen on myös erittäin tärkeää.

Finnmet Partners -hankkeen tavoitteet:
• Järjestää sekä koordinoida metallialan kehitystoimenpiteitä Pohjanmaalla.
• Markkinoida Pohjanmaalla olevia yrityksiä Finnmet-portaalin kautta, www.finnmet.fi.
• Esitellä yrityksiä Pohjoismaisilla messuilla.
• Järjestää ja osallistua business-to-business tapaamisiin sekä järjestää informaatiotilaisuuksia saadakseen päämiehiä ja tilaajia yrityksille.
• Parantaa toimialan imagoa ja vetovoimaa eri toimenpiteillä, jotta voidaan taata osaavan työvoiman saanti myös tulevaisuudessa. Klusteri koordinoi toimenpiteet yhteistyössä yritysten ja kouluttajien kanssa.
• Klusterin toiminnan kautta optimoida ja koordinoida resurssit maakunnassa, jotta yritykset saisivat mahdollisimman suuren hyödyn kehitystoimenpiteistä ilman turhia päällekkäisyyksiä.
• Elinkeinoyhtiöiden tarkoituksena on olla yhteydessä metallialan yrityksiin ja kartoittaa markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen y.m. tarve. Elinkeinoyhtiöt välittävät tiedon osaamis-, kehittämis- sekä kouluttamistarpeesta maakunnassa oleville kouluttajille.
• Kouluttajien roolina on suunnitella ja toteuttaa sopivia toimenpiteitä, jotta yritysten osaaminen ja kilpailukyky paranee jatkossa.

Visio:
Pohjanmaalla toimivat yritykset ovat kiinnostavia ja kilpailukykyisiä toimittajia sekä yhteistyökumppaneita.

Päätoimijat: Yrkesakademin i Österbotten (YA) yhteistyössä Dynamon, VASEKin, Concordian, Merinovan,VAKK:in, Optiman sekä KPAKK:in kanssa.

Projektissa toimivien yhteystiedot:

Yrkesakademin i Österbotten, YA
Yhteyshenkilö Göran Östberg
050 3619 185
goran.ostberg@yrkesakademin.fi 

Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK)
Yhteyshenkilö Antti Alasaari
044 512 6613
antti.alasaari@vasek.fi

Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia
Yhteyshenkilö Niclas Dahl
010 239 7550, 040 5551 142
niclas.dahl@concordia.jakobstad.fi

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
Yhteyshenkilö Stefan Skullbacka
0400 369 668
stefan.skullbacka@dynamohouse.fi 

Oy Merinova Ab
Yhteyshenkilö Mika Konu
0400 730 747
mika.konu@merinova.fi

Optima Samkommun
Yhteyshenkilö Sune Sunabacka (toistaiseksi)
06 785 5264, 044 7215 264
sune.sunabacka@optimaedu.fi

Vaasan kaupunki - VAKK
Yhteyshenkilö Markus Raunio
040 5877270, 06 213 5111 
markus.raunio@vaasa.fi

Keski - Pohjanmaan koulutusyhtymä - KPAKK
Yhteyshenkilö Max Hagström
040 808 5022, 06 825 8119
max.hagstrom@kpakk.fi