Energinen Vaasan seutu

Energinen Vaasan seutu -hankkeen painopisteenä on edesauttaa luodun seutuviestintästrategian käyttöönottoa, sisäistä ja ulkoista viestintää ja markkinointimateriaalin tuottamista yhdessä eri seudullisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeelle määritellyt tavoitteet ovat: 

  • parantaa Vaasan seudun imagoa yhtenäisenä ja kilpailukykyisenä seutuna
  • edesauttaa yhtenäisen, näkyvän brändin luomista ja käyttöönottoa, niin että viesti kantaa, vaikka viestijäorganisaatio vaihtelisikin. Hyvää brändiä haluaa hyödyntää jokainen seudun organisaatio ja haluaa edistää seudun tunnettuutta omassa työssään. 
  • korjata kansallisesti ihmisten tietotaso, asenteet ja uskomukset vastaamaan seudun todellisia vahvuuksia ja sijoitetaan Vaasan seutu selkeästi kartalle ihmisten mielikuvissa 
  • markkinoida Vaasan seutua vahvana energia-alan keskittymänä.
  • keskittää resursseja näkyvyyden parantamiseksi sekä sitouttaa toimijat pitkäjänteiseen toimintatapaan seutuviestinnän ja energiasektorin viestinnän osalta.
  • tukea seudun elinkeinoelämää oikeanlaisen ja ammattitaitoisen työvoiman saamisessa.

Energinen Vaasan seutu -hanke on kolmivuotinen (ajalla 2011 - 2013), ja jokaiselle vuodelle on suunniteltu omat painopistealueet perinteisen viestintäkoordinoinnin lisäksi.

 

Mari Kattelus
markkinointisuunnittelija
0400 681 048
mari.kattelus@vasek.fi