Energy Innovations and Entrepreneurship Forum

Energy Innovations and Entrepreneurship Forum (EIEF) -hankkeen tavoitteena on kehittää toiminta-alustaa, joka jatkossa tukee energia-alan start-up yritysten ja spin-offien syntymistä ja kehittymistä osaksi EnergyVaasa-klusteria sekä suunnitella ja järjestää toimintaa tukeva EnergySpin-tapahtuma (19.3.2015) osana EnergyWeek 2015 -tapahtumaa. 

Toimenpiteinä pyritään luomaan toiminta-alusta, johon osapuolet voivat sitoutua ja saada EnergySpin-tapahtumasta kiinnostava kokonaisuus tulevaisuuden toiminnan laajentamista ajatellen. Tuloksina on energia-alaan painottuva startup/spinoff-yritysten ja sijoittajien/rahoittajien toimintamalli, joka yhdistää alkuvaiheessa alueellisia ja kansallisia toimijoita keskenään, sekä EnergySpin-tapahtuman järjestäminen Vaasassa 19.3.2015.

Hankkeen taustalla on INKA-ohjelman Kestävät Energiaratkaisut -teeman valmistelun yhteydessä ja vuonna 2014 laaditun Vaasan seudun innovaatioprofiiliselvityksen puitteissa esiin noussut puute siitä, että Vaasan seudulla ei ole ollut laajamittaista, järjestäytynyttä ja tavoitteellista toimintaa, joka tukisi sijoittajien ja kasvuyrittäjien yhteistyötä nopean kasvun saavuttamiseksi. 

Hankeaika: 3.9.2014 – 30.6.2015
 

EIEF 560px