Cleantech Kvarken

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa cleantech-alan pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä tehdä uutta liiketoimintaa sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla rajat ylittävän yhteistyön ja yhteisten vientiponnistusten kautta.

Cleantech Kvarken - hankkeessa vahvistetaan cleantech-alan pk-yritysten edellytyksiä tehdä uutta liiketoimintaa sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Tämä saavutetaan luomalla rajat ylittävää yhteistyötä kaupunkien, kuntien sekä niiden omistamien yhtiöiden välillä, lisäämällä alueiden cleantech-alan yritysten yhteistyötä, toteuttamalla yhteisiä vientiponnistuksia uusille markkinoille sekä pohjoismaissa että niiden ulkopuolella sekä houkuttelemalla uusia investointeja ja yrityksiä maakuntiin.

Hankkeen hallinnoija: Kompetensspridning i Umeå AB (SE)
Kumppanit:  Örnsköldsvikin kunta (SE), Oy Merinova Ab (FI), Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK (FI)

Hankkeen toiminta-aika: 1.7.2015-30.6.2018

BotniaAtlantica FIN CMYKHankkeen budjetti: 1 335 000 euroa
Myönnetty EU-tuki (Botnia Atlantica): 801 000 euroa

Hankkeen kotisivut