Kiertotaloushankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hankkeen toiminta-aikana kiertotalouden keskittymälle luodaan markkinointimateriaalia ja tehdään sitä tunnetuksi niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin.

Hankkeessa kartoitetaan nykyisiä materiaalivirtoja aloittaen Stormossenin toiminta-alueelta sekä kierrätystoimialan yrityksistä Vaasan seudulla. Kartoituksen tulosten perusteella keskitytään niihin materiaalivirtoihin, joissa nähdään potentiaalia merkittäviin energian ja materiaalien säästöihin kiertotalouden kautta.

Klusterin luomiNen edellyttää, että yritykset sijoittavat toimintansa Lintuvuoren teollisuusalueen laajennusosalle. Materiaalivirtaselvityksen perusteella luodaan markkinointimateriaalia klusterimallista ja kiertotaloudesta. Markkinointi kohdennetaan alalla toimiviin korkean osaamisen yrityksiin sekä Suomessa että ulkomailla.

Kiertotalous ei ole vain jätteiden kierrätystä vaan se on uusi talousmalli, jossa tuotteet jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa tehdään niin, ettei niistä synny jätettä, kun tuote on käytetty loppuun. Materiaaleja ja komponentteja ei hukata vaan niistä syntyy yhä uusia tuotteita. Kiertotaloudessa myös kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Sitra on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.

Hankkeen toiminta-aika: 1.8.2017–31.8.2019

Budjetti: 200 000 euroa

Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.

 

 

liitonlogo kaksikielineni300RGB VipuvoimaaEU 2014 2020 rgbEU EAKR FI vertical 20mm rgb