Älykäs ja kestävä akkuarvoketju

pexels mike bird 282004

Vaasan tavoitteena on luoda Suomeen maailman vihrein akkuekosysteemi. GigaVaasa-nimike tarkoittaa yli 350 ha akkuteollisuudelle tarkoitettua teollisuuspuistoympäristöä, jonka tarkoituksena on tarjota kestävällä tavalla toteutettu akkukemian teollisuusympäristö. Tämän tarkoitus on houkutella kestävyysteemaan sitoutuneita akkualan toimijoita sijoittautumaan alueelle. Kestävyyden lisäksi tarjottava teollisuuspuistoympäristö pyrkii infraympäristöllään varmistamaan yritysten kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen.

Invest In -työ GigaVaasa-alueelle

Tavoitteena on yritysten houkutteleminen alueelle, heidän kiinnittäminen GigaVaasaan ja pyrkimys, jotta yritykset aloittavat sijoittautumisprosessin (tonttivaraus, YVA-luvitus yms.) Prosessin aikana yritysten tukeminen heidän kannattavuuslaskelmissaan siten että GigaVaasan alueen suunniteltua teollisuusinfraa hyödynnetään mahdollisimman paljon, jotta kilpailukyky kestävällä tavalla toteutettuna saavutetaan.

GigaVaasa-alueen sisälogistiikan kehittäminen 

Tavoitteena on alueelle sijoittautumista harkitsevien yritysten prosessien ymmärtäminen, jotta sisälogistiikan tarpeet kyetään hahmottamaan. Tavoitteena on alueen toimijoiden prosessien hahmottumisen kautta kyetä tekemään alueen jatkosuunnittelua mahdollisten GigaVaasan alueen logistiikkapalveluiden luomiseksi keskitetysti, jotta kokonaistavoite päästöttömästä akkutehdasekosysteemistä toteutuu myös sisälogistiikan osalta.

Teollisuusinfran synergiaedut

Tavoitteena on luoda maailman vihrein akkuekosysteemi, jossa teollisuusinfran toteuttaminen tehdään ainutlaatuisella tavalla, jolloin alueen kehittyessä luodaan kilpailukykyinen kestävällä tavalla toteutettu toimintaympäristö. Alueelle on tullut ja tulossa uusia yrityksiä. Tällä hankkeella pyritään varmistamaan yhteensopivuus, synergiat ja kestävä kehitys alueelle sijoittuvien yritysten kesken.

Osaajat ja osaaminen

Tavoitteena on selvittää alueelle sijoittautumista harkitsevien yritysten kanssa teollisuuden osaajien tarpeet ja tukea alueen oppilaitosten kykyä valmistautua eri osaajien koulutusten kehittämistä. Työn tuloksena muodostetaan osaamis-/kompetenssikartta. Selvitetään Nordic Battery Belt – mahdollisuudet yhteistyöhön ulkomaisten osaajien houkuttelemiseksi pohjoismaiseen akkuarvoketjuun.

  • Hankeaika: 23.5.2022-31.12.2023
  • Hankekumppaneina: VASEK ja Teknologiakeskus Merinova