Vaikka liikeidea, tuote tai palvelu olisi kuinka hyvä tahansa, ei se myy itse itseään. Liiketoimintaa aloitettaessa tai olemassa olevaa toimintaa kehitettäessä tarvitaan yleensä rahoitusta. Ohessa lyhyt luettelo rahoitusmahdollisuuksista. Lisätietoja kustakin rahoitusmuodosta saat ottamalla yhteyttä VASEKiin.

Pankit

Pankit lainaavat rahaa vakuuksia (taloa tai muuta omaisuutta) vastaan. Pankit tarjoavat erityyppistä lainarahoitusta korkoineen, lyhennyksineen ja vakuuksineen. Pankit ovat taipuvaisia minimoimaan oman riskinsä mutta myös yrittäjän riskit, ja siksi onkin tärkeää, että toimintaa varten on laadittu perusteellinen liiketoimintasuunnitelma. Pankit tekevät yhteistyötä Finnveran kanssa, joka on julkinen luottoja tarjoava organisaatio. Finnverasta voit lukea myöhempänä otsikon " Julkisia rahoittajia" alta.

www.nordea.fi  
www.aktia.fi  
www.op.fi  
www.sampopankki.fi  
www.kyronmaanop.fi  
www.tapiola.fi/pankkipalvelut  
www.alandsbanken.fi  
www.handelsbanken.fi

Riskipääoma

Riskipääoma on yhteiskäsite yhtiön omaan pääoman tehdyille investoinneille. Riskisijoittajat ja bisnesenkelit investoivat toimintaan saadakseen osakkeita vastineeksi investoinnistaan. Yrittäjän on siinä tapauksessa oltava valmis päästämään käsistään osa osakekannasta. Kiinnostavia sijoituskohteita ovat usein yritykset, joilla on hyvä kasvupotentiaali, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäseniä:

3i Nordic Plc
Aboa Venture Management Oy
Ahlström Capital Oy
Amanda Capital Oyj
Aura Capital Oy
Bio Fund Management Oy
Canelco Capital Oy
CapMan Group
Conor Venture Partners Oy
EQT Partners Oy
Eqvitec Partners Oy
Fenno Management Oy
Helmet Business Mentors Oy
Innofinance Oy
Intera Equity Partners Oy
Inventure Oy
Korona Invest Oy
MB Rahastot Oy
Midinvest Management Oy
Nexit Ventures Oy
Nordia Management Oy
Nordic Growth
Nordic Mezzanine
Pohjola Capital Partners Oy
Pohjola Private Equity Funds Oy
Pontos Oy
Profita Management Oy
Sentica Partners Oy
Sponsor Capital Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen Teollisuussijoitus Oy
Taito Capital Partners Oy
Teknoventure Management Oy
Tutor Invest Oy
Veraventure Oy
Virtaa Hämeeseen Oy
VNT Management Oy
Wedeco Management Oy Ab

Linkki Suomen pääomasijoitusyhdistyksen sivuille: www.fvca.fi/

Linkki Svenska riskkapitalföreningin (vastaava ruotsalainen yhdistys) sivuille, joilta on mahdollista löytää rahoitusta: www.svca.se

Bisnesenkeleillä tarkoitetaan yritystoimintaan sijoittavia yksityishenkilöitä.

Julkisia rahoittajia

Joukko julkisia, paikallisen tai kansallisen tason organisaatioita voi myöntää tukea yrityksille. Esimerkkeinä tällaisista organisaatioista on muun muassa TE-keskus, TEKES ja Työ- ja elinkeinotoimisto. Useimmiten vaaditaan myös yrityksen omaa rahoitusta.

Yksi julkinen rahoittaja on Finnvera, jolla on laaja valikoima luottoja tarjottavanaan, esim. takauslainoja. Finnvera tekee läheistä yhteistyötä pankkien kanssa.

www.finnvera.fi  (luottoja, vientirahoitusta)
www.tekes.fi  (kansallinen ohjelma, valmisteluraha)
www.mol.fi  (palkkatukea ja muita tukia)
www.ely-keskus.fi  (kehittämistukea investoinneille, kansainvälistyminen, neuvontapalvelut)
www.nopef.com  (korottomia lainoja, jotka voidaan muuttaa tuiksi)
www.finnfund.fi  (riskisijoituksia, lainoja m.m.)
www.finnpartnership.fi  (kansainvälistymistuki)
www.aktion.fi  (tukea maaseudun kehittämiseen)
www.yhyres.fi  (tukea maaseudun kehittämiseen)

Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää yritystoiminnan alkamista ja henkilöiden työllistymistä. Starttirahan avulla turvataan yrittäjän tulot sinä aikana, kun hän aloittaa yritystoimintaansa ja vakiintuu yrittäjänä, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Starttirahaa voidaan työttömien työnhakijoiden lisäksi myöntää muun muassa henkilöille, jotka siirtyvät pallkatyöstä, opinnoista tai kotityöstä kokopäiväisiksi yrittäjiksi. Työ- ja elinkeinotoimisto selvittää yhdessä työttömän työnhakijan kanssa onko yritystoiminta sopiva työllistymisvaihtoehto hakijalle ja vasta sen jälkeen voidaan starttirahaa myöntää.

Starttiraha koostuu kahdesta osasta, perusosasta ja lisäosasta. Vuonna 2013 perusosan suuruus on 32,46 euroa/päivä. Lisäosan suuruus päätetään tapauskohtaisesti Työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on korkeintaan 60 % perusosan määrästä. Starttirahaa anotaan Työ- ja elinkeinotoimistolta Työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Lomakkeessa selvitetään muun muassa yrityksen toimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Päätös tuen myöntämisestä tehdään Työ- ja elinkeinotoimistossa, joka ottaa päätöstä tehdessään huomioon muun muassa kilpailutilanteen alan yritysten kesken ja uuden yritystoiminnan tarpeen seudulla.

 

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia VASEKin yhteydessä auttaa kaikessa uusyrittäjyyteen liittyvässä, muun muassa starttirahan anomisessa, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja yritystoiminnan edellytysten arvioinnissa.

Lisätietoja starttirahasta: www.mol.fi