Samarbetspartners

Merinova
Österbottens ELY-central   
Österbottens Handelskammare  
Vaasa Parks
Vasa arbets- och näringsbyrå    
Finnvera
Österbottens förbund
Kvarkenrådet  
Viexpo
Wedeco

Företagarföreningar

Kust-Österbottens Företagare
Österbottens Företagarförening
Vaasan Yrittäjät
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Isokyrön Yrittäjät    
Laihian Yrittäjät    
Vähänkyrön Yrittäjät
Företagarna i Finland   

Regionala utvecklingsbolag

SEKES - Regionala utvecklingsorganisationer
Jakobstadsregionens näringscentral Concordia
KOSEK
Företagshuset Dynamo

Nyttiga länkar

FöretagsFinland    
Nyföretagarcentralerna i Finland   
TEKES   
FinPro
Företags- och organisationsdatasystem (FODS)
Uppfinningsstiftelsen  
Patent- och registerstyrelsen
Finnmet
Österbotten.fi 
Företagsbörsen
Statistikcentralens portal för företag
Kompetenscentraprogrammet
Arbets- och näringsministeriet
Kommunerna.net
Finsk-svenska handelskammaren    
Suomalais-venäläinen kauppakamari
Europainformationen
TEKEL
Kvarkens skärgård, naturarv 
Medvind - vindkraftsportalen   

Utbildningssektor

Åbo Akademi i Vasa
Svenska handelshögskolan
Vasa universitet
Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa
MUOVA
Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Novia
Vasa yrkesinstitut
Yrkesakademin i Österbotten
Vasa vuxenutbildningscenter
Vasa kustregions läroavtalsbyrå
Jupiter-stiftelsen    
Vasaregionens idrottsakademi
Vasa högskolekonsortium
Levón-institutet
Vasa energiinstitut

VASEKs ägarkommuner

Vasa
Korsholm
Korsnäs
Laihela
Malax 
Storkyro
Vörå