velkajarjestelyTaloudellinen suhdanne kääntyy laskuun. Toimialalla yleisesti menee huonosti. Yrittäjä sairastuu vakavasti. Muutama iso, kannattamaton urakka. Alihankintayrityksen iso päämies lähtee. Liian suuret investoinnit ja liian vähän asiakkaita.

Nämä kaikki ovat esimerkkejä syistä, joiden vuoksi yrittäjä on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja hakeutunut velkajärjestelyyn. Yritysneuvojat Antti Alasaari ja Kjell Nydahl neuvovat vuosittain noin 10 yrittäjää, kun tavoitteena on velkojen järjestely ja kannattavan yritystoiminnan jatkuminen.

– Suhdanteillehan ei voi mitään, mutta sairastumisen varalta yrittäjällä olisi hyvä olla jonkinlainen vakuutusturva. Pienen yrityksen voi olla vaikea pyöriä kannattavasti, jos yrittäjä itse ei sairautensa vuoksi pysty työskentelemään täysiä päiviä, Alasaari muistuttaa ja jatkaa:

– Vaarana on vaikkapa yrityksen tilanteesta johtuva stressi, joka voi laukaista yrittäjän sairastumisen ja silloin ollaan ikävässä kierteessä.

– Varoittelen myös aina turvaamasta vain yhteen tai muutamaan päämieheen. Alihankintayritys joutuu nopeasti vaikeuksiin, jos tärkeä päämies häviää. Asiakkaita täytyy olla aina riittävän monta tehtyihin investointeihin nähden, ja sopimusten on oltava kunnossa.

Alasaaren ja Nydahlin mukaan myös pitkään alalla ja yrittäjinä toimineet voivat olla sokeita erilaisille riskeille, eivätkä huomaa varautua riittävästi toimialan tai suhdanteiden muutoksiin. Jos toimialalla on mennyt pitkään huonosti, pitkän linjan yrittäjänkin täytyy osata muuttua ja sopeutettava toimintaa. Tai luovuttava yritystoiminnasta, ennen kuin taloudellinen tilanne on mennyt liian pahaksi.

Jos yrittäjä on velkaantunut, mutta yritystoiminta itsessään on kannattavaa tai sellaiseksi suhteellisen helposti saatavissa, ei Alasaaren mielestä ole kannattavaa katkaista yrittäjän toimeentuloa ja hakea yritystä konkurssiin:

– Käräjäoikeuden päätöksellä velkojen takaisinperintää kohtuullistetaan, ja jos yritys pystyy toimimaan kolme, tai joissain tapauksissa viisi vuotta, laaditun maksusuunnitelman mukaisesti, voidaan velkajärjestelyn tuloksena loput velat armahtaa. Näin säilyy työpaikat ja yritykset, hän muistuttaa ja päättää:

– Velkajärjestelyt ovat pitkiä ja ikäviä prosesseja, siksi toivommekin, että yrittäjä ottaa jo varhaisessa vaiheessa meihin yhteydessä, jo ennen kuin maksamattomia laskuja kertyy. Yritysneuvonnassa voimme miettiä, miten toimintaa luotsataan kannattavaan suuntaan.

Fakta:

Velkaongelmiin joutuneen henkilöyhtiön (ky, ay) tai toiminimiyrittäjän elinkeinotoiminnan velat voidaan järjestellä, ja kannattava yritystoiminta voi jatkua, mikäli yritystoiminta on ollut melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän työpanokseen. Velkajärjestelyillä voidaan turvata niin yrittäjän itsensä kuin mahdollisten työntekijöidenkin työpaikat.

Velkajärjestelyyn hakeudutaan velkaneuvonnan kautta. Vaasan seudulla velkaneuvontapalveluita hoitaa Vaasan kaupunki. Velkaneuvonnasta pyydetään VASEKilta lausuntoa asiakkaan tilanteesta ja ohjataan asiakas VASEKille neuvontaan.

 

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot, metalliala Kyrönmaa

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
+358 50 368 2686
Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset, Korsnäs

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle