Paivi Laatikainen Mattsson 600px

Muutoksia tulee myös matkailijalle. Matkanjärjestäjä saa soveltaa jatkossa sairaustapausperuutuksiin samoja peruutusehtoja kuin muihin peruutuksiin. Näin ollen matkustajan on entistä tärkeämpää turvata peruutusoikeutensa matkavakuutuksen ottamalla, Laatikainen-Mattsson sanoo.

VASEK ja Visit Vaasa järjestivät torstaina 6.4. yhteistyössä matkailualan yrittäjille ja toimijoille suunnatun info- ja keskustelutilaisuuden, joka pureutui etenkin muuttuvaan valmismatkalakiin. Tilaisuus järjestettiin VASEKin hallinnoiman Matkailuyrittäjät tiedon kautta kasvuun -hankkeen puitteissa.

Noin 30 matkailualan toimijaa saapui Mustasaaren kulttuuritalolle kuulemaan Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n apulaisjohtaja Päivi Laatikainen-Mattssonin esitystä siitä, millaisia muutoksia EU:n pakettimatkadirektiivi tuo suomalaiseen matkalainsäädäntöön. Juristin koulutuksen saanut Laatikainen-Mattsson on istunut oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, joka on muovannut valmismatkadirektiivistä suomalaista lakiehdotusta, joten hän tuntee lain valmistelun hyvin.

– On positiivista, että tällainen informatiivinen ja ajankohtainen tilaisuus järjestetään täällä, eikä tämän takia tarvitse lähteä Helsinkiin, kiittelee matkatoimisto Ingves & Svanbäckin tuotantopäällikkö Stefan Sellberg.

Stefan Sellberg 400pxUusi laki ei tuo kovin paljon muutoksia jo nyt matkanjärjestäjänä toimiviin yrityksiin, kertoo Ingves & Svanbäckin Stefan Sellberg.

Kuluttajansuoja paranee

Valmismatkadirektiivin tarkoituksena on parantaa matkoja ostavien kuluttajien asemaa varsinkin, kun yhä suurempi osa matkoista ostetaan suoraan verkosta kivijalkamatkatoimistojen sijasta. Suomessa valmismatkojen kuluttajansuoja on jo pitkään ollut erittäin hyvä, tietyiltä osin jopa Euroopan keskitasoa korkeampi. Uudistuksen tarkoituksena onkin yhtenäistää eurooppalainen käytäntö niin, että kuluttajansuoja nousee samalle tasolle kaikissa Euroopan maissa.

EU edellyttää, että piakkoin lausuntokierrokselle lähetettävän pakettimatkalakiehdotuksen on oltava voimassa 1.7.2018.

Palveluntarjoajasta matkanjärjestäjäksi

Suurimmat pakettimatkalain tuomat muutokset ovat, että matkapakettikäsite (ent. valmismatka) laajenee ja samalla vakuudenasettamisvaatimuksen piiriin tulee yhä enemmän toimijoita. Vähintään kahden yksittäisen matkapalvelun myyjä voi uuden lain tulkinnan mukaan muuttua vastuulliseksi matkanjärjestäjäksi entistä helpommin. Sillä on suuri merkitys yrittäjille, koska vastuullinen järjestäjä joutuu antamaan 100-prosenttisen vakuuden myymiensä matkapakettien arvosta.

Kahvitauko 600pxKahvitauolla virisi vilkas keskustelu lakimuutoksesta.

Uuden lain mukaan matkapaketti voi muodostua aiempaa helpommin. Jos matkustaja valitsee vähintään kaksi erilaista matkapalvelu – esimerkiksi teatterilipun ja hotellimajoituksen – ja tekee eri palveluntarjoajien kanssa erilliset sopimukset, myyjä on silti vastuussa koko paketista jos palvelut ostetaan yhdestä myyntipisteestä ja ne on valittu ennen kuin matkustaja sitoutuu maksamaan.

Muutoksen myötä elinkeinonharjoittaja voi joutua asettamaan vakuuden, vaikka ei joutuisikaan sopimusvastuuseen välittämistään palveluista. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos kaksi elinkeinonharjoittajaa markkinoi toinen toistensa palveluja ja asiakas ostaa tämän markkinoinnin perusteella vähintään toisen matkapalvelun vuorokauden sisällä ensimmäisen palvelun ostamisesta.

– Nämä säännökset eivät koske liikematkustusta, jos asiakkaalla ja myyjällä on olemassa oleva sopimus. Ne ei myöskään koske alle 24 tunnin matkoja, joihin ei sisälly yöpymistä. Myöskään kuljetusvälineessä tapahtuvaa yöpymistä ei pääsääntöisesti katsota majoitukseksi, eikä matkapaketti näin ollen muodostu esim. junakuljetuksesta ja makuuvaunupaikasta. Sen sijaan laivaristeily on uuden tulkinnan mukaan matkapaketti.

Matkailuyrittäjien vastuu kasvaa

Vaikka lakiluonnoksen mukaan moni asia selkiytyy, matkailuyrittäjien vastuu kasvaa yksiselitteisesti. Moni yrittäjä kuuntelikin Laatikainen-Mattssonin esitystä tyrmistyneenä, ja kysymyksiä esitettiin ahkerasti.

Freddi Skott 400pxKalle’s Inn -yrittäjä Freddi Skott ihmetteli, miksi lakia ollaan muuttamassa.

– En usko, että laki menee tällaisenaan läpi, tuumaa Kalle’s Inn -yritystä pyörittävä Freddi Skott. – Tai jos se menee, sitä tullaan kyllä kiertämään kaikin tavoin.

Matkailijan kuluttajansuojan paraneminen Euroopassa on hyvä asia, mutta matkailuyrittäjät joutuvat suunnittelemaan markkinointiaan ja sopimuksiaan entistä tarkeimmin ensi vuonna, kun uusi laki tulee voimaan.

 

Teksti ja kuvat: Johanna Haveri

Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa osoitteessa http://www.vasek.fi/aluekehitys/tiedon-kautta-kasvuun/materiaaleja-ja-esityksia/lippu ja tunnuslause 300px

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle