nuorisoPohjanmaalla on suuri tarve osaavalle ja pätevälle työvoimalle. Jotta alueen hyvä kilpailukyky säilyy, vaaditaan tietoista strategiaa, jonka mukaan seutu on houkutteleva myös tämän päivän ja tulevaisuuden nuorten mielestä.

Siirtolaisuusinstituutin Suomenruotsalainen yksikkö on julkaissut selvityksen, jossa kartoitetaan mitä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan nuoret ajattelevat tulevaisuudesta. Miksi muutetaan? Kuka muuttaa? Mitä nuoret ajattelevat omasta seudusta? Voisivatko muilta paikkakunnilta ja muista maista tulevat opiskelijat ajatella jäävänsä opiskelupaikkakunnalle opintojen jälkeen? Selvitys on tehty yhteistyössä Åbo Akademin Nuorisokysely-projektin kanssa. Hankkeen rahoittajina ja yhteistyökumppaneina ovat Pohjanmaan ja Kokkolan seudun kehitysyhtiöt (VASEK, KOSEK, Concordia, Dynamo ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus) sekä Siirtolaisuusinstituutti ja Kokkolan kaupunki.

Kyselyyn vastasi noin 4 300 nuorta kolmesta eri ikäkategoriasta yläkoululaisista aina kolmannen asteen opiskelijoihin. Vastaajat olivat nuoria kaikilta pohjalaisseuduilta, kaupungista ja maalta, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä, muilta paikkakunnilta opiskelemaan tulleita sekä pohjalaisnuoria, jotka nyt opiskelevat seudun ulkopuolella.

Raportin on laatinut tohtorikoulutettava, VTM Patrik Söderberg. Raportissa esitellään muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Työ- ja opiskelumahdollisuudet ovat tavallisimpia syitä muuttaa pois Pohjanmaalta, mutta myös opinnot sekä halu asua isommassa kaupungissa.
  • Ruotsinkieliset ovat taipuvaisempia pysymään seudulla (ja palaamaan seudulle) kuin suomenkieliset nuoret, joille kynnys muuttaa muualle Suomessa on matalampi.
  • Valtaosa pohjalaisista opiskelijoista muilla paikkakunnilla ajattelee, etteivät he tule palaamaan seudulle 10 vuoden sisällä. Pohjanmaata pidetään kuitenkin hyvänä paikkana kasvattaa lapsia, ja niille, jotka ovat jo ajatelleet perheen perustamista, tuntuu asuminen omien vanhempien lähellä turvalliselta.
  • Ainoastaan 5 % muualta Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle tulleista opiskelijoista suunnittelee asuvansa seudulla myös 10 vuoden päästä.
  • Nuoret ovat sitä mieltä, että seudulla pitäisi panostaa enemmän monipuolisiin työmarkkinoihin, mutta myös hyviin liikenneyhteyksiin, runsaaseen vapaa-ajan tarjontaan ja avoimeen kulttuuriin. Erityisesti kansainväliset opiskelijat peräänkuuluttavat harjoittelupaikkoja, jotta työmarkkinoille olisi helpompi päästä.

Raportin voi ladata sähköisenä täältä 

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Projektinjohtaja Magnus Enlund, 044 559 2447, magnus.enlund@utu.fi
Tutkija Patrik Söderberg, 050 542 4980, patrik.soderberg@abo.fi

Alueelliset yhteyshenkilöt:

  • Vaasan seutu: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, kehitysjohtaja Stefan Råback, 050 590 2525
  • Suupohjan rannikkoseutu: Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, tj. Angelique Irjala, 040 569 3796
  • Pietarsaaren seutu: Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, tj. Jarl Sundqvist, 010 239 7559
  • Kokkolan seutu: Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, tj. Anne Pesola, 044 780 9097

 

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle