Goran Ostberg vari pieninelioRakennusinsinööri Göran Östberg, 59, Korsnäsistä on valittu projektipäälliköksi EAKR-rahoitteiseen kiertotaloushankkeeseen. Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.

Kiertotaloushankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hankkeen toiminta-aikana 1.8.2017–31.8.2019 kiertotalouden keskittymälle luodaan markkinointimateriaalia ja tehdään sitä tunnetuksi niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin.

Kiertotalous ei ole vain jätteiden kierrätystä vaan se on uusi talousmalli, jossa tuotteet jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa tehdään niin, ettei niistä synny jätettä, kun tuote on käytetty loppuun. Materiaaleja ja komponentteja ei hukata vaan niistä syntyy yhä uusia tuotteita. Kiertotaloudessa myös kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Sitra on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.

VASEKin kehitysjohtaja Stefan Råback odottaa innolla hankkeen käynnistymistä:

– Kiertotalous on globaali megatrendi, joka vaikuttaa sekä yrityksiin että koko yhteiskuntaan myös Vaasan seudulla. Käynnistyvässä hankkeessamme kootaan alueelta tietoa materiaalivirroista, kierrätyksestä ja hyötykäytöstä ja hankitaan koti- ja ulkomailta viimeisintä tietoa yritysten toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on myös luoda vahva pohja uusille yritysetabloinneille kiertotalouden alalla, jota olemassa oleva EnergyVaasa-klusteri tukee erinomaisesti.

– Yrityskeskittymät tarjoavat toiminnallista synergiaa. Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle tarjoutuu luonteva paikka Stormossenin ja Westenergyn välittömässä läheisyydessä Lintuvuoren laajentuneella teollisuusalueella. Haluamme profiloida Lintuvuoren uuden osan juuri kiertotalouteen liittyvän teknologian, palveluiden ja muiden toimintojen alueeksi ja houkutella sinne uusia yrityksiä, Mustasaaren kunnan kehittämisjohtaja Mikael Alaviitala kertoo.

– Kiertotalouden keskittymän muotoutumisessa auttaa nyt hankkeen puitteissa luotava markkinointimateriaali ja invest in -työ, joka kohdistetaan alan yrityksille niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, hän jatkaa.

Göran Östbergille VASEK ja sen toimintaympäristö Vaasan seudulla on hyvin tuttua, sillä hän on toiminut aiemmin Yrkesakademissa projektipäällikkönä metallialan ja vienninedistämisen kehittämishankkeissa yhteistyössä VASEKin kanssa.

– Kierrättämisen on todettu olevan yksi tehokkaimmista keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä, ja kiertotalouden avulla materiaaliresurssit säilyvät, vaikka tuotteen itsensä elinkaari on lopussa. EnergyVaasa -klusterin tuottama energiateknologia keskittyy jo säästämään energiaa ja raaka-aineita uusien tuotteiden tai energian valmistamisessa, joten kiertotalouden keskittymä sopii hyvin energiaklusterin rinnalle, Östberg toteaa osaltaan. – Hankkeen puitteissa ja laajan kumppaniverkoston avulla tarjoamme tukea Vaasan seudulla toimivien yritysten kehittymiseen kiertotalouteen liittyen.

Lisätietoja

kehitysjohtaja Stefan Råback, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 050 590 2525
kehittämisjohtaja Mikael Alaviitala, Mustasaaren kunta 044 727 1210
projektipäällikkö Göran Östberg, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 0500 366 097

 

liitonlogo kaksikielineni300RGB VipuvoimaaEU 2014 2020 rgbEU EAKR FI vertical 20mm rgb

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle