Moms och beskattning

29
31
maanantaina, 29.05.2017 — keskiviikkona, 31.05.2017
09:00 — 16:00
Hanken i Vasa, Biblioteksgatan 16, Vasa

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att kunna prestera lösningar på ett snabbt och korrekt sätt är av stor betydelse för kunderna. Med tiden blir bokförarens kunskapsområden allt mer fördjupade och som bokförare är det viktigt att man besitter de kunskaper som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

Hanken Fortbildning har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i ditt arbete. Det yrkesinriktade programmet har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de arbetsuppgifter som utförs på bokföringsbyråer samt på företag med egen bokföring eller ekonomifunktion.

Läs mera och anmäl dig