InköpsledningHanken i Vasa, Biblioteksgatan 16, Vasa

En fyra dagars utbildning som fokuserar på företagets inköps- och logistikfunktion ur ett praktiskt ledningsperspektiv. Vi berör centrala delområden som är viktiga för en effektiv ledning av företagets inköps- och logistikfunktioner samt för din professionella utveckling inom området inköp och logistik

Målsättning:
Genom utbildningsprogrammet skapar vi en förståelse för kraven som ställs på företaget och den inköpsansvariga för att uppnå god lönsamhet och effektivitet inom företagets inköps- och logistikfunktioner. Målsättningen är också att deltagarna skall lära av varandra

Anmäl dig senast 31.10.2017

Muut päivämäärät