Henkilötietojen lainmukainen käsittely

20
keskiviikkona, 20.09.2017
11:30 — 16:00
Hotelli Cumulus Resort Tropiclandia, Lemmenpolku 3, Vaasa

Keväällä 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus tulee lisäämään yritysten omaa vastuuta. Tulossa ovat myös täysin uudet sanktiot velvoitteiden laiminlyönnistä. Sakot ovat suuria, sillä enimmäismäärät ovat 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta globaalista kokonaisliikevaihdosta.

Nyt on korkea aika perehtyä siihen, miten asetus vaikuttaa yrityksenne toimintaan ja mitä kaikkea yrityksessänne tulee ottaa huomioon! Asianmukaisesti hoidettu tietojenkäsittely vahvistaa myös asiakkaiden luottamusta ja rakentaa hyvää mainetta!

Koulutuksen jälkeen:

  • tiedät millainen lainsäädäntökehys tietosuoja-asioita ohjaa ja miten näitä säädöksiä sovelletaan käytännössä
  • osaat arvioida henkilötietojen käsittelyyn liittyviä vastuukysymyksiä omassa organisaatiossasi paremmin.

Lue lisää ja ilmoittaudu