Grunderna i Excel – Business Edition

12
13
tiistaina, 12.12.2017 — keskiviikkona, 13.12.2017
08:45 — 16:00
Hanken i Vasa, Biblioteksgatan 16, Vasa

Hanken Fortbildning startar i december 2017 en NY kurshelhet inom excel med fokus på grunderna i hantering, uppföljning och presentation av data. Oberoende om du jobbar i ledningen, som mellanchef eller som expert inom ditt företag ställs du ofta inför det faktum att du vill kunna hantera företagsdata enklare och snabbare genom att automatisera vissa räknesätt, uppställningar, tabeller och presentationer med hjälp av excel. De flesta oerfarna excel-användare har samma problem oavsett bransch - hur hitta tiden att lära sig använda excel bättre.

MÅLGRUPP: Kursen lämpar sig för dig som skall börja använda Excel inom dina organisations- eller företagsprocesser eller om du behöver en repetition av grunderna.

MÅLSÄTTNING: Du lär dig de viktigaste sätten att hantera data i ett excel-kalkylblad samt länkningar, listor, diagram och utskrifter. Vi jobbar med företagsexempel.

Hanken Fortbildning prioriterar ett aktivt lärande på våra utbildningsdagar. Aktivt lärande är en form av erfarenhetsbaserat lärande. Det är ett sätt att få deltagarna att aktivt handskas med frågor, metoder, koncept och processer som har en stark återkoppling till organisations- eller företagsmiljön. Våra föreläsare har ett starkt kunnande inom de teman, affärsområden eller affärsprocesser som berörs under föreläsningsmodulen. Vi strävar efter att under de olika modulerna ge deltagarna ökat kunnande inom kursens centrala temaområden samt användbara verktyg eller metoder för utveckling av affärsverksamheten.

Läs mera