Temite3 600pxTero Jokela pyörittää yritystään Merikaarrossa, Kyrönjoen varrella, mutta suuri osa työstä tehdään asiakkaan luona. Asiakkaat toimivat usein energia-alalla.

Kyrönjoen varressa Merikaarrossa, keskellä maaseutua, sijaitsee Temite, jonka omistaa yrityksen 10 vuotta sitten perustanut Tero Jokela. Temite on erikoistunut teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaamiseen Vaasan seudulla. Yrityksen laaja palvelutarjonta takaa myös hyvän työtilanteen.

Tero Jokela perusti Temiten vuonna 2006, ja alussa yrittäminen oli hänelle vain sivutoimista. Päätyönään hän työskenteli Mapromecillä Mustasaaressa.
– Työskentelin siellä vastaavissa tehtävissä ja huomasin silloin, että tällaisen palvelun tarve kasvoi. Halli yritykselleni rakennettiin 2010, ja nykyään yritys työllistää itseni lisäksi kolme työntekijää, Tero kertoo.

Toiminnan painopisteenä on kaikenlaisten teollisuuskoneiden ja teollisuuselektroniikan korjaaminen. Lisäksi yritys on erikoistunut SQL:n avulla tapahtuviin tuotantotietokantojen integraatioihin. SQL eli Structured Query Language on standardisoitu ohjelmointikieli, jolla haetaan ja muunnetaan dataa relaatiotietokannassa. Tieto, kuten sarjanumero, lämpötila ja muu mittaushistoria varastoidaan tuotteiden omaan tietokantaan erilaisten lukutekniikoiden avulla.

– Teemme erilaisia geometrisiä ja KGM-mittauksia ja -säätöjä sekä korjaamme ohjauskomponentteja, piirikortteja ja virtalähteitä CNC-koneisiin ja muihin tuotantolaitteisiin, Tero kertoo.

– Sen lisäksi yrityksessä tuotetaan tarvittaessa myös räätälöityjä laitteita teollisuudelle ja päivitetään olemassa olevaa automaatiolaitteistoa.

– Pyrimme olemaan kehityksen etujoukoissa ja testaamme jatkuvasti uudenlaisia automaatiokomponentteja voidaksemme tarjota asiakkaille erilaisia kustannustehokkaita ratkaisuja.

Temite8 600pxTerolla on hyvät yhteydet VASEKiin ja hän on hakenut VASEKin avulla investointitukea muun muassa halliin, jossa yritys nyt toimii.

Työkenttä on laaja, mikä on myös yrityksen vahvuus.
– Jos työkuorma on jollain saralla pienempi, voimme silloin tehdä kehitystyötä toisaalla. Huonona puolena tässä on, että työntekijöitä vaaditaan todella laajaa osaamista. Heidän täytyy hallita hydrauliikka, pneumatiikka, elektroniikka, automaatio ja mekaniikka. Onneksi meillä on todella osaavaa henkilökuntaa, joille minun täytyy vilpittömästi nostaa hattua, Tero toteaa.

Temite10 600px
Vanhempaan metallisorviin asennettu mittalaite.

Noin 90 prosenttia kaikesta työstä tehdään asiakkaan luona, koska usein on kyse suurista ja hankalista laitteista, joita on vaikea siirrellä. Teron ei ole koskaan tarvinnut laittaa varoja markkinointiin, asiakkaat ovat löytäneet yrityksen ilman mainostamistakin. Asiakkaista ei siis ole todellakaan pulaa, mistä on pitkälti kiittäminen Vaasaan syntynyttä energiaklusteria.
– Tietysti alalla on kilpailua, mutta me teemme yhteistyötä sen sijaan että kilpailisimme keskenämme, Tero hymyilee.

Hänellä on ollut hyvät yhteydet VASEKiin vuosien aikana. Ensimmäisen kerran VASEK oli apuna, kun hän haki investointitukea hallin rakentamiseen ja myös ensimmäisen työntekijän palkkaamisen yhteydessä.
– Olen hakenut investointitukea myös osaan mittalaitteistoista ja saanut aina enemmän palvelua kuin olen pyytänytkään. Olen hyvin tyytyväinen VASEKin palveluihin ja yritysneuvojaani Antti Alasaareen, Tero toteaa.

Myös Antilla on pelkästään hyvää sanottavaa Terosta:
– Hän on erittäin monipuolinen ja osaava, ja seudun energia-ala hyötyy suuresti hänen asiantuntemuksestaan ja palveluistaan. Muut yrittäjät ovat monesti puhuneet hyvää Terosta ja hänen osaamisestaan sekä siitä, kuinka hauskaa on tehdä yhteistyötä hänen kanssaan.

 Temite9 400px
Tommy Nygård
tarkistaa ohjauskeskuksen toimintaa. Temiten työntekijät hallitsevat sekä hydrauliikan, pneumatiikan, elektroniikan, automaation ja mekaniikan. – Onneksi meillä on todella osaavaa henkilökuntaa, Tero toteaa.

 

Teksti: Anna Sand /bySand
Kuvat: Anna Sand ja Temite Oy
Suomennos: VASEK