Turvatekniikka3 600pxSamuli Latomäki ja Matti Ritola omistavat yhdessä Pohjanmaan Turvatekniikan, joka nykyään työllistää yhdeksän henkeä. Kasvu on ollut hyvää aina yrityksen perustamisesta eli vuodesta 2007 lähtien.

Kahdeksan vuoden ajan Isokyröläinen Matti Ritola on kehittänyt yritystään Pohjanmaan Turvatekniikkaa, joka on erikoistunut erilaisiin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarvitsemiin turvajärjestelmiin. Nykyään Ritola omistaa yrityksen yhdessä kollegansa Samuli Latomäen kanssa, ja yhteensä yritys työllistää yhdeksän henkeä.

Kasvu on ollut sekä vakaata että huomattavaa siitä lähtien kun Matti perusti yrityksen vuonna 2007. Siihen mennessä hänellä oli jo 15 vuoden kokemus alalta.

Yritys muuttaa talvella uusiin tiloihinsa Isonkyrön keskustaan, perinteikkääseen kiinteistöön, jonka he ovat remontoineet hyvällä maulla. Uudessa kiinteistössä yritys saa tarkoituksenmukaisemmat tilat ja suuremman varaston, jota tarvitaan omaa tuotekehitystä ajatellen. Innovaatiot ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa.

– Meidän tehtävämme on suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja jokaiselle asiakkaalle. Ne ovat juuri heille räätälöityjä ja vastaavat juuri heidän tarpeisiinsa. Emme myy mitään valmiita pakettiratkaisuja, joiden pitäisi sopia kaikille, vaan me räätälöimme kaikki asiakkaiden toiveiden mukaisiksi, Matti painottaa.

Asiakkaat ovat ensi kädessä erilaisia yrityksiä monelta eri alalta: teollisuudesta, kaupanalalta, palvelualalta mutta myös julkiselta sektorilta. Toisin sanoen kyse on enemmän business to business-myynnistä.

Turvatekniikka8 600pxRatkaisut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi, ja siihen sisältyy esimerkiksi parhaiden mahdollisten paikkojen löytäminen valvontakameroille.

– Meidän valvontajärjestelmiämme on sekä kaupoissa, huoltoasemilla, julkisissa rakennuksissa, teollisuuslaitoksissa, pankeissa että muissa paikoissa. Keskitymme yritysmyyntiin – yksityishenkilöt eivät ole meillä mikään suuri asiakasryhmä, Samuli lisää.

Asiakkaat ovat ensikädessä omasta maakunnasta, ja vaikka asiakkaita Matin mukaan onkin runsaasti, on alalla myös paljon kilpailua.

Pohjanmaan Turvatekniikka auttaa asiakasta kaikessa aina suunnittelusta, osien tuonnista, tuotannosta ja palvelun käyttöönotosta aina tuotteiden ja ratkaisujen ylläpitoon saakka. Yrityksen kautta on myös saatavilla rahoitusta tai mahdollisuus tehdä laitteista leasing-sopimus.

– Tarjoamme kaiken valvontakameroista ja -järjestelmistä hälytyslaitteisiin ja kulunvalvontajärjestelmiin, Matti kertoo ja näyttää joitain yrityksen omista tuotteista.

Uusiin tuotteisiin kuuluu myös Zilar, jota varten on perustettu myös erillinen yritys Zilar Security Systems Oy. Zilar käsittää sekä ohjelmistoja että laitteita muun muassa työajanseurantaa ja -raportointia varten sekä eri alojen yritysten kulunvalvontaa varten. Myös rakennusalalle löytyy sopiva ratkaisu.

VASEK on saanut seurata yrityksen kehittymistä ja osallistua kehittämiseen aina perustamisvuodesta 2007 lähtien, sillä yritysneuvoja Antti Alasaari on auttanut ja neuvonut yritystä useassa eri vaiheessa.

– VASEK oli mukana alussa, kun kartoitettiin vaihtoehtojamme, suunniteltiin omaa tuontitoimintaa ja kun perustettiin Zilar Security Systems. On ollut mahtavaa saada panosta myös yrityksen ulkopuolelta, Matti ja Samuli toteavat.

– Anttiin on saanut aina sujuvasti yhteyden, ja hänen kauttaan olemme saaneet oikeat kontaktit rahoitus- ja yritystukiasioissa.

Turvatekniikka12 600pxYrityksen asiakkaat toimivat monilla eri aloilla: kaupanalalla, teollisuudessa, huoltoasemilla ja pankeissa, mutta myös julkisella sektorilla.

 

Teksti: Anna Sand / bySand
Kuvat: Anna Sand ja Pohjanmaan Turvatekniikka