Paikkoja auki paluumuuttajille


Pohjanmaan ja Vaasan seudun työllisyysaste on Suomen korkeimpia. Vaikka muu maailma vasta toipuu hiljalleen lamasta, Pohjanmaalle kaivataan lisää tekijöitä niin yrityksiin kuin julkiselle sektorille. Työvoiman tarvetta täyttämään alueelle houkutellaankin lisää ammattitaitoisia työntekijöitä niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Bothnia Work -hanketta vetävä Riitta Lehtisalo kertoo, että Pohjanmaalla on vuoden 2007 alusta lähtien määrätietoisesti edistetty työperäistä maahanmuuttoa. Nyt käynnissä olevalla Bothnia Work -hankkeella on autettu Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen työnantajia löytämään ammattitaitoisia työntekijöitä ulkomailta. - Työntekijöitä etsitään Ruotsista ja muista EU- ja ETA-maista tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen Eures -työnvälitysverkoston kanssa, kertoo Lehtisalo. - Hanke auttaa työnantajia löytämään ammattityövoimaa avoinna oleviin paikkoihin, joita ei ole onnistuttu täyttämään kotimaasta.

Paikallista yhteistyötä muuttajien hyväksi

Bothnia Work -hankkeen lisäksi Vaasan seudulla on myös muita toimijoita, jotka pyrkivät löytämään seudulle osaavia työntekijöitä ja sitä kautta valmistautumaan edessä olevaan työvoimapulaan. Alueellisen kehitysyhtiön Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallinnoima WasaWorks -hanke markkinoi seutua niin kotimaassa kuin ulkomailla ja pyrkii houkuttelemaan alueelle sellaisia osaajia, joita työnantajat tarvitsevat.

- Vaikka taantuma hieman hidasti työvoimapulaa, esimerkiksi kansainvälisesti toimivissa energiasektorin yrityksissä on koko ajan tarvetta energiatekniikan huippuosaajille, kertoo WasaWorks-hankkeen vetäjä Mari Kattelus.

- Julkisella sektorilla taas tarvitaan tällä hetkellä erityisesti lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, Lehtisalo lisää.

Riitta Lehtisalo (istumassa) ja Mari Kattelus houkuttelevat osaavia työntekijöitä seudulle.

Kotoutuminen helpommaksi

Molempien hankkeiden tavoitteena on tehdä muutto ja kotoutuminen seudulle muuttavalle työntekijälle ja hänen perheelleen mahdollisimman helpoksi. - Tänne muuttoa harkitsevat saavat meiltä käytännön apua ja paljon hyödyllistä tietoa. Autamme esimerkiksi viranomaisasioissa ja perheen tänne tulemiseen liittyvissä kysymyksissä, Lehtisalo luettelee.

Kielitaito tai sen puuttuminen ei ole suuri este Pohjanmaalle tai Keski-Pohjanmaalle tuleville ruotsalaisile paluumuuttajille, sillä joko suomen tai ruotsinkielen taidoilla pääsee hyvin alkuun. Töiden ohessa voi täydentää toisen kotimaisen kielen taitoja Bothnia Work -hankkeen järjestämässä kielikoulutuksessa.

Hammaslääkäriksi Tukholmasta Oravaisiin

Bothnia Work -hanke on auttanut useita seudulle muuttaneita työntekijöitä ja heidän perheitään asettumaan uuteen kotipaikkaansa. Lehtisalolla on tällä hetkelläkin vastattavanaan useita tiedusteluja niin potentiaalisilta työntekijöiltä kuin heitä tarvitsevilta työnantajilta.

Tuore esimerkki työntekijän ja työnantajan tarpeiden kohtaamisesta on tukholmalaisen hammaslääkärin rekrytointi Oravaisten terveysasemalle. Hän oli lukenut Ruotsinsuomalainen -lehden artikkelin, jossa kerrottiin Lehtisalon työstä paluumuuttajien ja muiden ulkomailta tulleiden työntekijöiden parissa, ja hän päätti ottaa yhteyttä Lehtisaloon.

- Meillä on kohta kova pula hammaslääkäreistä, sillä esimerkiksi Vaasan kaupungissa on pian eläkeiässä iso joukko hammaslääkäreitä, Lehtisalo kertoo. - Tukholmalaishammaslääkärin ehti kuitenkin rekrytoida Oravaisten kunta, joka oli nopeimmin asialla.

Tammikuussa työnsä aloittavan hammaslääkärin kohdalla siirtyminen suomalaisen työnantajan palvelukseen on helppoa, sillä hänellä on jo olemassa oleva Valviran todistus, joka oikeuttaa hänet tekemään terveydenhoitoalan töitä Suomessa. Muutenkin Ruotsista tulevan on helppo aloittaa työnsä Oravaisissa, jossa suomenkielisiä asukkaita on suhteellisen vähän.

Bothnia Work
Riitta Lehtisalo, projektipäällikkö
riitta.lehtisalo@te-toimisto.fi
+358 50 396 0317